Kernwaarden en cultuur sessie

Kernwaardensessies die zorgen voor een ijzer sterke bedrijfscultuur

Cultuur shift

Nemen je teamleden te weinig verantwoordelijkheid? Doet men wel wat van ze gevraagd wordt, maar niks meer dan dat? Het kan ook zijn dat er te veel zaken niet lekker lopen, of dat er gewoon te veel gedoe is. Dan is het tijd voor een cultuurverandering. Inspireer je mensen en spreek ze aan op hun autonomie. De tijd van mensen (extern) motiveren is geweest. Inspiratie boven motivatie is de toekomst. 

Intrinsieke motivator

Werkwijze

We maken online kennis en kijken of we een match zijn. Hebben we een klik en is er vertrouwen? Dan plannen we een online voorbereidingsmeeting in. Hierin bespreken we wat de huidige situatie is, wat de uitdagingen zijn en hoe de gewenste situatie eruit ziet. Hierna plannen we een dagdeel in op een door jullie te bepalen locatie. Een sessie levert altijd concrete afspraken in gedrag op. Wat spreken we met elkaar af? En wat gaan we niet meer doen? Andere uitkomsten zijn synergie en verbinding in het team. 

Young professionals aan je binden

Young professionals willen veel. Tegelijkertijd hebben ze veel te leren. Zelfreflectie is de belangrijkste skill voor groei van een persoon. En vormt tevens de basis om goed te kunnen communiceren en samenwerken met anderen. Ontdek wat er gaat gebeuren met de groei van je bedrijf, als mensen zelf mee mogen beslissen over beleid en strategie omtrent kernwaarden. Cultuursessies kunnen zo maar eens verslavend werken, en zorgen voor continue groei van het team.

Meld je aan voor een teamsessie

Kernwaarden sessie begeleider

Kennismaking (op aanvraag)

Introductie werken met kernwaarden. Stimuleer de autonomie van teamleden. Betrek je mensen bij het beleid, de cultuur en de kernwaarden van het bedrijf.


 •  (Her) formuleren kernwaarden

 •  Wat gaat goed en wat kan beter?

 • Concrete afspraken in gedrag


Door Wilfred Prins

€199,-

Kernwaardensessie 1 dagdeel

Teamleden presteren beter wanneer je ze aanspreekt op hun autonomie. Afspraken en doelen worden meer gedragen wanneer het uit mensen zelf komt.


  •  Kernwaarden sessie 1 dagdeel

  • Inclusief half uur online voorbereiding

  •  Autonome, gedreven teamleden

  •  Bouwen sterke bedrijfscultuur 


 •  Vergaren van meer zelfkennis en bewustwording.

 •  Ontwikkelen van een groei mindset.

 •  Ownership nemen in werk en privé.


Door Wilfred Prins

€995,-
Teamsessie buitenland

Jaarprogramma

Kernwaardensessies

Stimuleer de autonomie van collega's, zet mensen in hun kracht en ervaar synergie in je team. 


  •  4 dagdelen kernwaarden sessies

 •  Inclusief half uur voorbereiding per sessie

  •  2 uur leren coachen op kernwaarden  

  •  Autonome, gedreven teamleden

  •  Sterke bedrijfscultuur creëren.


Dit levert het op:

  •  Minder ziekteverzuim en verloop

  •  Meer zelfreflectie onder teamleden

  •  Teamleden nemen meer verantwoordelijkheid.

  •  Je behaalt doelstellingen met een energiek, synergetisch team.


Door Wilfred Prins

€3.980,-

Maarten den Oudsten, (Groningen) 

Eigenaar We-Cruitment & Broccoli IT

Dit is de kracht die hem onderscheidend maakt

Wilfred heeft een oprechte houding om anderen verder te willen helpen. Dit is de kracht die hem onderscheidend maakt ten opzichte van anderen en de reden dat zijn advies zo waardevol is.